Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Resvaneundersökning

Våren 2018 genomfördes en resvaneundersökning i Halmstads kommun. Den bestod av en enkätundersökning som gick ut till 5000 personer i åldern 16 till 84 år, boende i kommunen. Av de 5000 besvarade cirka 2100 personer enkäten, en svarsfrekvens på 43%.

Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag till planeringen av trafik och bebyggelse.

Resvaneundersökningen visar bland annat att:

  • Halmstadsborna är ett bilburet folk - 62 % av Halmstadsbornas resor inom Halmstads kommun görs med bil, 17 % med cykel, 11 % med kollektivtrafik, 7 % till fots och 3 % med övriga trafikslag.

  • Halmstadsborna gör i genomsnitt 2,6 resor per dag. Flest resor görs under vardagarna och färre under helgerna.

  • Flest resor görs under morgon och kväll.

  • Den genomsnittliga reslängden är 5 km.

Resvaneundersökningen från 2018 finns både i en kort sammanfattande versionPDF och i en fullständig versionPDF. Dessutom finns det en jämförelserapportPDF med den senast genomförda undersökningen från 2012.