Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förskola

Förskolan är en egen skolform för barn i åldern 1–5 år och personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska.

Förskolan tar hand om barn på bästa tänkbara sätt och personalen är duktig på att se vilka behov just ditt barn har och ser till att de behoven blir tillfredsställda. I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.

I förskoleverksamheten ingår förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Det finns även en förskola för barn med olika allergier och en förskola med dygnet runt-verksamhet.

Kommunala förskolor

 • Serviceåtaganden för barn- och ungdomsförvaltningen


 • Mål för förskolans arbete


  Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:
  • varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner
  • varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker
  • varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang
  • varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
  Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98)länk till annan webbplats.
 • Förskolans uppdrag


  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna se till att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.