Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansökan om förskoleplats för barn som bor i annan kommun

Vårdnadshavare till barn som inte är folkbokförda i Halmstads kommun kan ansöka om förskoleplats i kommunen om det finns särskilda skäl. Kontakta kommunen vid ansökan.

Kommunen tittar på varje enskilt fall. Exempel på särskilda skäl kan vara:

  • Barnet är på väg att flytta till kommunen.
  • Barn som är folkbokfört i annan kommun men veckopendlar med vårdnadshavare och vistas i Halmstads kommun under veckorna. 
  • Barn som bor närmare en förskola i Halmstads kommun än en förskola i den kommun som barnet är folkbokfört i.
  • Barn i behov av särskilt stöd som behöver ta del av pedagogisk verksamhet anpassad för barnet som finns i Halmstads kommun.

Om kommunen anser att det finns särskilda skäl hanteras barnets köplats på samma villkor som barn som är folkbokförda i Halmstads kommun.

Vårdnadshavare bosatta i annan kommun som önskar en förskoleplats i Halmstads kommun kan också erbjudas det efter yttrande från hemkommunen, utan att särskilda skäl finns. Barnets köplats turordnas då efter barn som är folkbokförda i Halmstads kommun och placeras bara i mån av plats.

Barn till vårdnadshavare som bor i olika kommuner men har gemensam vårdnad och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna erbjuds inte dubbla placeringar.

Barn som är folkbokförda i annan kommun och vistas här kortare tid än tre månader har inte rätt till förskoleplats i Halmstads kommun.