Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansöka om mer tid i förskola

Om barn har behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation eller på grund av barnets behov av särskilt stöd kan en särskild prövning göras av förskolans rektor.

Mer tid i förskola på grund av familjens situation

Barn som har behov av mer tid i förskola på grund av familjens situation har rätt till plats 15 timmar per vecka eller mer från och med ett års ålder. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller sjuk-/förtidspensionerad.

Om ditt barn är allvarligt sjukt kan du ansöka om utökad omsorgstid för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina föräldrar hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en förälder. Den beviljade utökningen av omsorgstid kan aldrig sträcka sig utanför förskolans normala öppettider.

Mer tid i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få förtur och skyndsamt erbjudas förskola och det stöd som behövs. Det kan till exempel vara på grund av språkutveckling eller barn i glesbygd. Rektorn gör en bedömning av vilka insatser som är lämpliga tillsammans med personal och barnets vårdnadshavare.

Ansökan

Ansök om utökad tid på förskola på grund av familjens situation eller barns behov av särskilt stödPDF. Rektorn beslutar om vilka tider barnet får lämnas utifrån den pedagogiska verksamheten, barnets behov av särskilt stöd och familjens situation. Den utökade tiden i förskola är tidsbestämd och gäller inte tillsvidare.