Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Plats på förskola med utökade öppettider

Vissa kommunala förskolor erbjuder längre öppettider (06.00-19.00) än de ordinarie öppettiderna (06.30-18.30) på förskolorna i kommunen. Vid behov kan vårdnadshavare ansöka om plats till sitt barn på dessa förskolor:

Behov av utökade öppettider

För att kunna ansöka om plats på förskola med utökade öppettider behöver du uppfylla något av behovskriterierna nedan. För att kunna ansöka krävs det också att du har behovet under minst tre månader framåt.  

  • Behov av utökade öppettider pga vårdnadshavares arbetstider.
  • Behov av utökade öppettider pga restider till och från arbetsplats.
  • Behov av utökade öppettider pga särskilda omständigheter som kan kopplas till skollagen 8 kap 5 §, med anknytning till vårdnadshavares arbete/studier eller barnens behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ansöka om plats på förskola med utökade öppettider

Ansökan görs via blankettenPDF som skickas till barn- och ungdomsförvaltningen (se adress på blanketten). I ansökan ska du styrka ditt behov av plats på förskola med utökade öppettider med intyg och schema från arbetsgivare eller utbildningsanordnare. Ansökan måste skickas in minst tre veckor innan behovets början. Din ansökan innebär att du ställs i kö till förskolan du ansökt till.

Har ditt barn redan placering på en utav förskolorna med utökade öppettider måste du ändå ansöka om behov av att lämna barnet tidigare eller senare än ordinarie öppettider.

När du skickat in ansökan

Varje ansökan bedöms utifrån enskilt behov och antagning sker via kösystem. Plats kan inte garanteras för barn som inte har sin ordinarie placering på förskola som du söker för. Om ansökan beviljas innebär det att barnet får sin ordinarie placering på berörd förskola. Beslut skickas till dig via post eller mail.