Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När du har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du avgift från första inskolningsdagen tills platsen är uppsagd och uppsägningstiden på 30 dagar har gått ut.

Registrera eller ändra din inkomst

I e-tjänsten ska du registrera eller ändra din inkomst och ditt schema för att avgiften ska bli rätt.

Så beräknas avgiften

Avgift betalas så länge barnet har en plats i verksamheten. Du får inget avdrag på avgiften vid semester, sjukdom eller annan ledighet.

 • Om hushållets inkomst är 50 340 kronor i månaden eller mer, i snitt per månad, betalar hushållet den maximala avgiften enligt tabellen.
 • Om hushållets inkomst är 9 520 kronor i månaden eller mindre, i snitt per månad, betalar hushållet ingen avgift.
Hushållets avgift per månad och barn‌


Yngsta barnet


Näst yngsta barnet (syskonrabatt)

Tredje yngsta barnet (syskonrabatt)

Fjärde yngsta barnet eller fler (syskonrabatt)

1-15 timmar i förskola

2,5% av inkomsten, max 1 259 kr

1% av inkomsten, max 503 kr

1% av inkomsten, max 503 kr

Avgiftsfritt

16 timmar eller med i förskola

3% av inkomsten, max 1 510 kr

2% av inkomsten, max 1007 kr

1% av inkomsten, max 503 kr

Avgiftsfritt

Fritidshem

2% av inkomsten, max 1 007 kr

1% av inkomsten, max 503 kr

1% av inkomsten, max 503 kr

Avgiftsfritt

Reducerad avgift med syskonrabatt

Om hushållet har 2-3 barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du ordinarie avgift för det yngsta barnet och kan få syskonrabatt enligt tabellen för de andra barnen. För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma räkningsmottagare (vilket innebär att barnen inte behöver vara biologiska syskon). Barnen ska också vara inskrivna i kommunal eller fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem samtidigt.

‌Reducerad avgift med allmän förskola

Från och med det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola och får då reducerad avgift 1 september - 31 maj:

Avgift per månad och barn

Yngsta barnet

Näst yngsta barnet (syskonrabatt)

Tredje yngsta barnet (syskonrabatt)

Fjärde yngsta barnet eller fler (syskonrabatt)

1-15 timmar i förskola

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

16 timmar eller mer i förskola

30% reducering

30% reducering

30% reducering

Avgiftsfritt

 • Allmän förskola


  Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola innebär att förskolan är avgiftsfri under perioden 1 september - 31 maj om barnet går i förskola 1-15 timmar per vecka. Om ditt barn har behov av förskoleplats 16 timmar eller mer i veckan får du en reducering på avgiften med 30%. Under perioden 1 juni - 31 augusti betalar du ordinarie avgift.Enbart allmän förskolaDu som inte har behov av förskola på grund av arbete eller studier har möjlighet att anmäla ditt barn till enbart allmän förskola. Barn som har enbart allmän förskola får vara på förskolan 15 timmar i veckan mellan 1 september - 31 maj med undantag för jullovet.
  Kontakta Halmstad direkt på 035-13 70 00 eller direkt@halmstad.se för ansökan till enbart allmän förskola.
 • Hushållets inkomst


  Kommunen kan kontrollera uppgifterna hos vårdnadshavarens arbetsgivare.Med hushållets inkomst menar vi sammanlagda inkomster före skatteavdrag, oavsett om man är:
  • gifta
  • sambo med gemensamma barn
  • sambo utan gemensamma barn
  • ensamstående
  Med inkomst menar vi:
  • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt
  • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
  • Arvoden
  • Näringsbidrag
  • Traktamente
  • Avgångsvederlag
  • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
  • Livränta (den skattepliktiga delen)
  • Konfliktersättning
  • Utbildningsbidrag för doktorander
  • Bilförmån
  • Aktivitetsstöd
  • Föräldrapenning
  • Sjukersättning
  • Sjukpenning
  • Vårdbidrag
  Med inkomst menar vi inte:
  • Barnbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Rekryteringsbidrag
  • Studiemedel från CSN
  • Ekonomiskt bistånd
  • Underhållsbidrag/underhållsstöd
  • AME (etableringsersättning/introduktionsersättning)
  • Etableringsstöd
  • Etableringstillägg
  • Utvecklingsersättning
  Det kan finnas andra inkomster som är eller inte är avgiftsgrundande.

Frågor och svar om avgiften

 • Kan jag ansöka om förskoleplats om jag har betalningsanmärkningar?


  Vårdnadshavare kan ansöka om plats trots skuld för obetalda barnomsorgsavgifter, men kan inte få en plats/placering förrän skulden är reglerad/återbetald (även hos inkasso).
 • Vad ingår i kostnaden för förskoleplats?


  Förutom pedagogisk verksamhet till ditt barn så serveras frukost, lunch och mellanmål under dagen. Ditt barn är också försäkrat vilket ingår i kostnaden. Kostnader för t.ex. blöjor står vårdnadshavarna själva för.
 • Vad kostar fristående förskola/fritids?


  Fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem kan beräkna sina avgifter på ett annat sätt än kommunen gör, eller ha en enhetstaxa inom den statliga reformen om maxtaxa. Kontakta respektive förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för att ta reda på hur de gör.
 • Jag har varierande inkomst varje månad, vilken inkomst ska jag ange?


  Om du har olika inkomster varje månad kan du göra en uppskattning på vad du tjänar varje månad genom att titta på förra årets inkomst och dela summan med 12. Alternativet är att lämna in en ny inkomstredovisning varje månad när du fått din lönespecifikation. Har du betalat för mycket eller för lite så regleras detta genom den årliga inkomstkontrollenlänk till annan webbplats.