Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Åleds förskola

Förskolans vision: "alla barn på Åleds förskola ska ges möjlighet att behålla sin nyfikenhet och lust, samt känna att de lyckas bli sitt bästa jag."

Utforskande, undersökande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för Åleds förskolas verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Vi vill ge barnen goda förutsättningar att utveckla förmågorna: Leka, utforska, upptäcka, samarbeta, kommunicera, ansvara och reflektera. Vi värnar om en trygg miljö där alla ska trivas, ha roligt tillsammans och respektera varandra.

I vår verksamhet läggs tonvikten på:

  • Undersökande, tillåtande och tillgängliga miljöer
  • Naturvetenskap och miljö
  • Matematik
  • Språk och kommunikation