Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Grundsärskola

I Halmstad kommuns grundskolor finns det grundsärskoleverksamhet på Lummerskolan, Slottsjordsskolan, Fyllingeskolan, Getingeskolan och på Östergårdsskolan.

Vem går i grundsärskola?

Barn som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har rätt att gå i grundsärskola. Innan ett beslut tas om att en elev ska gå i särskola krävs psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

Grundsärskolan motsvarar grundskolan

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och motsvara den utbildning som ges i grundskolan så långt det är möjligt.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Grundsärskolan har precis som grundskolan nio årskurser. Skolplikten är densamma som för elever i grundskolan och upphör i normalfallet vid  vårterminens slut (det kalenderår eleven fyller 16 år). En elev i grundsärskolan har dock alltid rätt att slutföra högsta årskursen, även om skolplikten upphört dessförinnan.

Individintegrerad elev

För de elever som fungerar bra socialt i sin grundskoleklass på sin hemskola, kan så kallad individintegrering vara ett alternativ. Eleven följer då grundsärskolans kursplan men går kvar i sin hemskola. Klassläraren/ämneslärarna anpassar undervisningen efter elevens behov. Detta stöd görs upp tillsammans med rektorn på hemskolan.