Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Gymnasiesärskolan ger elever med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

För varje elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen utformas så att den utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Information om gymnasiesärskolan på Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan läsa gymnasiesärskolan på Sannarps- och Sturegymnasiet

Vi erbjuder följande program:

Sannarpsgymnasiet

Sturegymnasiet

Så här ansöker du till gymnasiesärskolan

Du ansöker till gymnasiesärskolan på ansökningswebbenlänk till annan webbplats.
Ansökningswebben öppnar 9 januari och sista dag att ansöka är 1 februari. Det är Gymnasieantagning Halland som sköter din ansökan.

Gymnasieantagning Halland

På Gymnasieantagning Hallandlänk till annan webbplats hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Du kan läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika skolorna erbjuder. Du hittar även kontaktuppgifter där.

Programstruktur för de nationella programmen

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2 500 poäng.

Det finns tio ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i gymnasiesärskolan.

För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

Programfördjupningen innehåller ämnen som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Inom ramen för det individuella valet väljer eleven två kurser om vardera 100 poäng. På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete.

I utbildningen ingår också 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, vilket innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.