Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kvalitet och utveckling inom gymnasieskolan

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2012 arbetat systematiskt för att utveckla de kommunala gymnasieskolorna. Här nedan hittar ni delar av det systematiska kvalitetsarbetet i våra gymnasieskolor.

Utvecklingsplan 2019–2023

Halmstads kommunala gymnasieskolor har en gemensam utvecklingsplan.

Planen omfattas av tre utvecklingsområden:

  • värdegrund
  • digitalisering
  • hälsa

Det övergripande målet med utvecklingsplanen är att ”Varje elev som lämnar den kommunala gymnasieskolan är en god samhällsmedborgare, en digital medborgare och med kunskap och förutsättningar för en god hälsa”.

Läs utvecklingsplanen 2019-2023 i sin helhetPDF

Elevenkät och betygsstatistik

Varje år ges eleverna möjlighet att besvara en digital enkät (Elevbarometern) gällande utbildning, undervisning, hälsa, arbetsliv och digitalisering. Enkätresultat används främst för åtgärder och utvecklingsarbete hos varje gymnasieprogram men även som ett övergripande mått vad gäller måluppfyllelse i verksamhetsplanen. Tillsammans med elevernas upplevelser som speglas via enkäten, används betygsstatistik (Resultatrapport) som faktorer och mått på resultat såväl hos varje gymnasieprogram som i övergripande måluppfyllelse.

Läs den senaste elevbarometern (2019)PDF

Läs den senaste resultatrapporten för läsåret 2018-2019PDF

Barnkonsekvensanalys

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen genomförde våren 2020 med anledning av coronapandemin och gymnasieskolans omställning till distansundervisning, en barnkonsekvensanalys. Sedan januari 2020 är barnkonventionen lagstadgad och ska förstärka barnets rättigheter genom att vara en rättighetslagstiftning. En barnkonsekvensanalys används som en metod för att i enlighet med barnkonventionen utreda barnets rättigheter i särskilda sammanhang och beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen utredde elevernas rättigheter till utbildning, hälsa och utveckling under perioden med distansundervisning till följd av coronapandemin. Barnkonsekvensanalysens resultat ska genom beslutade åtgärder arbetas vidare med och framöver systematiskt ingå i kvalitetsdialoger och framtida beslutsunderlag.

Barnkonsekvensanalysen Halmstads kommun 2020PDF

Statistik och jämförelse

Mer statistik finns att hitta i Skolverkets databaser SIRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jämförelsetallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.