Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Politiska ungdomsförbund

De politiska ungdomsförbunden vill ofta komma till de kommunala gymnasieskolorna för att informera om sin politik. Detta är gymnasieskolorna i grunden positiva till.

Skolledningen har dock ett antal faktorer att förhålla sig till:

  • De ansvarar för att upprätthålla ordningen på skolan.
  • Skolan inte är någon allmän plats där alla har rätt att vistas.
  • Alla partier måste behandlas opartiskt enlig grundlagen.
  • Om partier får tillträde till skolan för att sprida ett politiskt
    budskap så måste det gälla alla partier.

För att fortsätta kunna ge de politiska ungdomsförbunden möjligheter att ge demokratisk information på våra gymnasieskolor, samtidigt som ordningen på skolan säkerställs och att alla partier behandlas opartiskt, har skolledningarna beslutat att:

  • politiska ungdomsförbund är välkomna till skolorna om varje skola finner så lämpligt.

Anmälan ska ske i god tid till respektive skolas gymnasiechef eller ansvarig rektor.