Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Giftfri vardag för barn och ungdomar

Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Med anledning av detta har Halmstads kommun, på uppdrag av kommunfullmäktige, startat ett omfattande arbete kring "Giftfri miljö". Syftet är att minska barns och ungdomars exponering av farliga ämnen i kommunens olika verksamheter, lokaler och utemiljöer.

För att bidra till en giftfri vardag har barn- och ungdomsförvaltningen tagit beslut om att ställa krav på upphandlingar, göra medvetna inköp, inventera det material som finns, sortera ut material, utbilda personalen samt ta fram nya, förbättrade rutiner och riktlinjer för förvaltningen.

Barn- och ungdomsförvaltningens mål är att:

 • Minimera giftiga kemikalier/ämnen som barn och ungdomar kommer i kontakt med
 • Minska användningen av bruksföremål med gifter i
 • Minska utsläppen i miljön
 • Öka medvetenheten om kemikalier i verksamheterna
 • Stärka Halmstads kommuns miljöprofil
 • Påverka leverantörer att arbeta aktivt med att se över sina produkter

Metoder för att nå målet:

 • Utbildningsprogram - kontinuerligt utbilda berörd personal
 • Skapa regelbundna mötesforum för personal som arbetar med att sortera ut och köpa in material
 • Skapa en tidsplan för att sortera bort material
 • Ta bort onödiga saker/material
 • Utöka städning samt förbättra upphandlingen för att bättre kunna tillmötesgå verksamhetens behov
 • Utveckla upphandlingen: utökad kemikaliekompetens, större avtalstrohet
 • Plan för att implementera Upphandlingsmyndighetens miljökriterier vid upphandlingar och inköp
  • Baskrav
  • Spjutspetskrav  

Uppföljning:

 • Varje förskola, fritidshem och grundskola följer upp framstegen via verksamhetens egenkontroll
 • Egenkontrollen följs upp årsvis i barn- och ungdomsförvaltningens internkontroll genom stickprov i samband med skyddsronder