Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kamerabevakning i kommunens fastigheter

Utomhus på skolor och andra fastigheter

På några av kommunens skolor och andra fastigheter sker kamerabevakning utomhus. På dessa finns tydlig information om att det sker. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig är fastighetsnämnden.

Kamerabevakning inomhus

I några kommunens serverrum och andra utrymmen sker kamerabevakning inomhus. Utanför rummen finns tydliginformation att dessa utrymmen är kamerabevakade. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 30 dagar samt vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse kopplat till kommunens behov av att skydda sina datorsystem. Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e). Personuppgiftsansvarig är servicenämnden

På några kommunens grundskolor och gymnasieskolor sker kamerabevakning inomhus. På dessa finns tydlig information om att det sker. Det inspelade filmmaterialet raderas automatiskt efter 14 dagar och vid utredningsbehov efter att anmälan är upprättad.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära, begäran om rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Det gör du genom att kontakta Halmstad Direkt på direkt@halmstad.se eller 035-13 70 00, där når du även vårt dataskyddsombud. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.