Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola

En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till. Därför har Halmstads kommun strategier för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola.

Vi arbetar för att medvetandegöra vilken betydelse det förebyggande arbetet och de tidiga insatsernas har för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar också för att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling.

Rutin och stödmaterial i alla skolor

Rutin

I grundskolan finns rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk- läs och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Rutinen har arbetats fram för att användas av alla grundskolor i kommunen, men den går också att använda i förskolor. I rutinen finns fastställda hållpunkter för elevers språk-, läs- och skrivutveckling som har sin grund i kunskapskraven för årskurs 3. Hållpunkterna ska ses som lägsta godtagbara nivåer för elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Rutin för arbete med språk-, läs- och skrivutvecklingPDF

Stödmaterial

Stödmaterialet kompletterar rutinen och ska förtydliga, stödja och underlätta:

  • arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen
  • arbetet med att ta fram en verksamhetsgemensam handlingsplan

Stödmaterial till rutin för arbete med språk-, läs- och skrivutvecklingPDF

Teoridel

Till rutinen finns också en teoridel som innehåller en mer omfattande kunskapsöversikt om forskning och teorier inom området.

Teoridel till rutin för arbete med språk-, läs och skrivutvecklingPDF

Kontakt

Kontakta gärna språk-, läs- och skrivutvecklare Johanna Kristensson johanna.kristensson@halmstad.se eller Erica Eklöf erica.eklof@halmstad.se om du har frågor eller vill veta mer om hur Halmstads kommun arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola.

Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället ställs högre krav på att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet.