Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtgärder i Getingeskolans lokaler

I samband med att Getingeskolan byggs om till förskola gör kommunen tillsyner med tester och provtagningar. Vid en tillsyn helt nyligen upptäcktes att det finns elektromagnetiska fält som ligger över gränsvärdena, i en del av skolan. Arbetet med att minska de elektromagnetiska fälten för att få ner dem till godkända nivåer, inleds inom kort.

Förhöjda värden av elektromagnetiska fält har hittats i den nyare delen av Getingeskolan, byggd på 1980-talet. Under golvet går kablar/ledningar som fördelar strömmen till transformatorer inne i skolan. Allt eftersom tiden har gått och kablarna/ledningarna blivit äldre har strömmen börja leta sig in i byggnaden, det vill säga kablarna ”läcker” ström till golv och väggar. Detta var inget problem då skolan var nybyggd. I dag använder man andra metoder vid elinstallationer för att undvika problemet.

Kommunens åtgärder

Nu börjar arbetet med att reducera de elektromagnetiska fälten till godtagbara värden. Särskilda transformatorer kommer att installeras som kommer att se till att strömmen hittar rätt väg igen, via kablarna/ledningarna. Så fort de särskilda transformatorerna är installerade reduceras/försvinner de elektromagnetiska fälten.

Det är viktigt att verksamheten är i gång som vanligt för att kunna göra nödvändiga mätningar under tiden. Arbetet kommer endast att ske vid elcentralerna, korridorer och klassrum påverkas inte.

Personal, föräldrar och elever på skolan har fått information. Kommunen samarbetar med Arbetsmiljömedicin i Lund för att få svar på de eventuella frågor som kan komma upp.

Tidsplan

Arbetet kommer att sättas i gång inom två veckor och det kommer att ta cirka en vecka att genomföra åtgärderna. Dessa arbeten måste vara genomförda innan förskolan får tas i bruk. För att vara på den säkra sidan kommer nya mätningar att göras före inflyttning.

Skolans ställverk

Uppdaterad information om arbetet i Getingeskolans lokaler hittar du på skolans webbsida.