Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Digitala lärverktyg för elever

Halmstads kommun har licenser och abonnemang på ett antal digitala lärverktyg för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Dessa lärverktyg kan användas både i skolan (en del även i förskolan) utan kostnad i hemmet och på fritiden.

Alternativa digitala verktyg innebär förenklat ett komplement till traditionella lärverktyg som papper, penna och bok. Traditionellt sett har alternativa verktyg främst använts av elever i behov av särskilt stöd, till exempel de som har svårt att lära sig läsa och skriva eller som har svårt med sin koncentration. Verktygen är däremot bra för de flesta elever eftersom det ges möjlighet att tillgodogöra sig information på flera olika sätt, vilket stimulerar till ytterligare reflektion och inlärning med flera sinnen.
 
Det finns serviceavtal inom talsyntes och bokstavsljudning, rättstavning, inläsning av läromedel, ordböcker och pedagogiska läromedel. Serviceavtal innebär programmen får installeras på elevens dator utan kostnad.

Kontakta ditt barns skola för mer information och hur programmen kan laddas ner.