Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Elever i behov av särskilt stöd

Alla elever behöver stöd för sin utveckling, vissa mer och vissa mindre. Några behöver särskilt stöd under vissa perioder och andra under kanske hela sin skoltid. Vid behov kan elev, vårdnadshavare och skolan tillsammans skriva ihop ett åtgärdsprogram att arbeta utifrån. Först utreds elevens behov av särskilt stöd.

Utreda elevens behov av särskilt stöd

Skolan ska utreda elevens behov av särskilt stöd då en elev i grundskolan:

  • riskerar att inte nå kunskapsmålen i något ämne.
  • inte trivs i skolan, är frånvarande, drar sig undan eller är utåtagerande.
  • har koncentrationssvårigheter samt tal- och språksvårigheter.

I vissa fall kan behoven vara diffusa och svårtolkade, i andra fall är de tydliga. När någon känner oro över en elevs skolsituation ska detta tas på allvar. Ibland är det vårdnadshavare eller eleven själv som påtalar bekymret.

En tidig kontakt mellan elev, vårdnadshavare och personal på skolan är viktigt för att eleven ska få det stöd hon/han har rätt till och behov av. Om utredningen visar att eleven har ett behov av särskilt stöd gör skolan ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett viktigt dokument för att hjälpa eleven. Elev, vårdnadshavare och skolan skriver tillsammans ihop vilka målsättningar som finns för att hjälpa eleven. Där finns även en plan för att genomföra åtgärderna. Sedan följer man upp programmet för att se om åtgärderna gav de resultat man önskade.

Skolan har en skyldighet enligt lag att ge elever det särskilda stöd de behöver.