Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om du har klagomål på vuxenutbildningen

För dig som studerar på vuxenutbildningen i Halmstad finns möjlighet att framföra klagomål gällande all verksamhet som Halmstad Lärcentrum är huvudman för. Oavsett vad du vill framföra är din åsikt viktig för oss i vår strävan efter att ge studerande inom vuxenutbildningen den högsta kvalitén på sina studier.

Tala först med skolan

Om du som elev har klagomål ska du i första hand vända dig till din lärare eller annan personal på den skola där du studerar. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till skolans personal, ska du vända dig till rektor på Halmstad Lärcentrum. Läs mer om våra rutiner för klagomålshantering här.PDF

Hur klagar jag som elev?

För att ditt klagomål ska bli hanterat på bästa sätt kan du fylla i e-formuläret för klagomål inom vuxenutbildningen. Genom att fylla i e-formuläret, skickas ditt ärende automatiskt till rekor på Halmstad Lärcentrum. Du kan även välja att fylla i blanketten ”Klagomål inom vuxenutbildningen”. Denna blankett finns att hämta i receptionen på Halmstad Lärcentrum.

Vad händer sedan?

Ditt klagomål kan komma att diarieföras och registreras. Rektor på Halmstad Lärcentrum går alltid igenom de klagomål som framförs och återkopplar inom högst 10 arbetsdagar.

Om du ändå inte är nöjd

Om du inte känner dig nöjd med kommunens eller skolans hantering av klagomålet, finns statliga myndigheter som arbetar med skolfrågor.

  • Skolinspektionenlänk till annan webbplats – Hanterar många typer av ärenden exempelvis anmälningar av kränkningar.
  • Skolväsendets överklagandenämndlänk till annan webbplats – Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande mottagande till vuxenutbildning.
  • Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats – Hit anmäler man diskriminering exempelvis på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats – I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.