Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Halmstads Resecentrum

Kollektivtrafiken i Halmstad har under lång tid haft regionbussterminal, järnvägsstation och stadsbussterminal på olika platser i staden. Med Halmstads Resecentrum samlas all kollektivtrafik på samma plats och bytena blir snabbare och bekvämare. 

Resecentrum förverkligas genom tre steg.

Etapp 1 och 2 är genomförda.

Etapp 1: Ny regionbussterminal och gångbro över järnvägsspåren byggdes 2010-2012. Bron möjliggör snabb förflyttning mellan järnvägsstationen och regionbussterminalen. 

Etapp 2: Stadsbussarnas hållplatser fick nya lägen utmed Laholmsvägen. Det byggdes också en gångbro över Laholmsvägen till regionbussterminalen. Byggnationen färdigställdes i december 2017.   

Etapp 3: Bangården byggs om och får bredare plattformar. Det byggs en passage under spåren för att skapa säkrare gångvägar till plattformarna. Dessutom byggs en ny resecentrumbyggnad. För etapp 3 krävs nationell finansiering och Halmstads kommun finns med i den nationella planen som beslutades den 4 juni 2018. Det är inte fastställt när etapp 3 kan byggas ut.

Halmstads kommun planerar Resecentrum i samarbete med Hallandstrafiken, Trafikverket, Region Halland och Jernhusen.

Ritning som visar etapp 2 då en gångbro över laholmsvägen ska byggas, samt buddhållsplatser längs Laholmsvägen.
 1. Breddning av Laholmsvägen.
 2. Nya hållplatser för stadsbussarna.
 3. Gångbro med hissar, trappor och ramper.
 4. Busskurer av glas.
 5. Gångstråk mellan Laholmsvägen och regionbussterminalen.
 6. Konstverket "Välkommen hem" av Anna Smillidotter.

 

Karta som visar etapp 3: Ny resecentrumsbyggnad, parkeringshus och ett gångstråk under järnvägsspåren.
 1. Bred gångpassage under järnvägsspåren.
 2. Ombyggd bangård med bredare perronger med plats för trappa och hiss.
 3. Ny byggnad med service och väntytor. Ersätter nuvarande järnvägsstationen.
 4. Fler cykelparkeringar.
 5. Parkeringshus för pendelparkering.

Läs mer