Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Information vid bostadssökande

Utgångspunkten är att varje enskild person har ansvar för att ordna med sin egen boendesituation. Enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen (SOL) ska socialtjänsten i sin verksamhet "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning". Av begreppet "främja" framgår att socialtjänsten inte har skyldighet att förmedla bostäder. Inte heller rätten till försörjningsstöd, som regleras i 4 kap. 1 § SOL, ger någon definitiv rätt till bostad. Utgångspunkten är att socialtjänsten inte ansvarar för att ordna bostad.

Halmstads kommun har ingen bostadsförmedling. Ansökan om bostad måste göras hos varje enskild hyresvärd.

Om du riskerar att bli bostadslös (bostadslös=ej har tak över huvudet) eller är bostadslös, sök bostad brett. Det innebär att du ska söka

1. Alla boendeformer så som exempelvis:

 •  Sängplats
 •  Rum
 •  Vandrarhem
 •  Stugboende
 •  Lägenhet
 •  Hus

2. Söka allt ledigt boende oavsett geografiskt område.

3. Använda dig av olika sökmetoder så som exempelvis:

 • Tala om för alla i din omgivning att du söker boende aktivt.
 • Ställa dig i kö på hyresvärdarnas olika hemsidor samt håll dig
  uppmärksam på att behålla din plats i de olika köerna.
 • Anmäl ditt intresse för direktlägenheter.
 • Leta på internet efter ledigt boende.
 • Ring till uthyrare för ledigt boende
 • Använd dig av sociala medier för att uppmärksamma att du är i behov av boende.
 • Annonsera själv efter bostad.
 • Se över möjligheter att använda dig av anslagstavlor i affärer och
  liknande.

4. Dokumentera ditt bostadssökande noggrant. Detta innebär att du skriver ner vilka kontakter du har tagit, på vilket sätt du har tagit kontakter, datum när du har tagit kontakterna samt vilket svar du fått. Spara alla anmälningar och svar du har fått samt för en egen dokumentation. Denna dokumentation kan komma till användning om du har för avsikt att ansöka om bistånd hos Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) eller Socialförvaltningen.

5. Om du har ekonomiska problem som försvårar ditt bostadssökande, finns möjlighet att kontakta budget- och skuldrådgivningen i Halmstad för att få hjälp att se över din ekonomi och om du kan få stöd att göra något som underlättar i din situation.. För kontakt ring Halmstad direkt 035-13 70 00.