Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Handlingsprogram för bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver befolkningsutveckling, bostadsbyggande och diskuterar framtida behov. Det presenterar även möjlig utbyggnadsvolym och struktur för tiden fram till cirka år 2030.

Den 28 februari 2017 antog kommunfullmäktige
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030.PDF

Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Kommunstyrelsen gör årligen i december en översyn och uppdatering av förteckningen över möjliga bostadsprojekt;
sidorna 15-17 i bostadsförsörjningsprogrammet.PDF