Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Värmepump - anmälan eller tillstånd

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen.

Anmälan eller ansökan om tillstånd?

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljönämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljöförvaltningen minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen.

Ingen anmälan för luftvärme

Planerar du att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det till miljönämnden.

Innehållet i ansökan/anmälan

Du kan anmäla eller ansöka om tillstånd direkt på webbenlänk till annan webbplats eller via blankettWord. Blanketten ska undertecknas av sökanden. Till anmälan/ansökan ska du bifoga:

  • En karta/situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande inom 50 m från borrplatsen. Observera att det kan finnas enskilda vattentäkter inom ett verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt.
  • Säkerhetsdatablad för tillsatsämnen i köldbärarvätska.

Om anmälan/ansökan är komplett tar det tre till fyra veckor innan du får ett beslut. Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet.

Måste jag be min granne om lov?

Om du tänker borra efter bergvärme och det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från din och din grannes gemensamma fastighetsgräns, måste grannen få en chans att yttra sig. Marken kyls nämligen ner gradvis runt varje borrhål, vilket gör att två borrhål kan "stjäla" värme från varandra. Man rekommenderar därför ett avstånd på minst 20 meter mellan två borrhål.

Om det krävs en samrådsblankettWord kan du själv gå in till grannen med den för att få den undertecknad. I annat fall kommer miljöförvaltningen att ta kontakt med din granne, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jord, berg eller vatten är olika beroende på om man bor i tätbebyggt område eller i glesbygden.
 
I ett tätbebyggt område kan det till exempel finnas tunnlar och kabelgravar som gör att det blir ont om plats, vilket försvårar installationen. Tomterna i tätbebyggda områden är vanligen mindre och det kan vara svårt att hålla tillräckliga avstånd om det är många som vill installera bergvärme inom området. Utanför tätbebyggt område kan närheten till enskilda vattentäkter vara begränsande.
 
Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det skyddsbestämmelser som måste följas. Inom vissa områden kan det till och med vara förbjudet att installera jord- eller bergvärmepumpar. Kontakta gärna miljöförvaltningen i ett tidigt skede för mer information om vattenskyddsområden.

Avgift

För behandlingen av anmälan/ansökan tar vi ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.

Luftvärmepump – tänk på att den kan bullra!

För att installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan eller ansökan om tillstånd, men det finns några saker du bör tänka på.

Ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Det är ditt ansvar som ägare att se till att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placering.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från din luftvärmepump och klagar till miljöförvaltningen, måste du som ägare till värmepumpen visa att bullret understiger gällande riktvärden. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning. Ljudnivåmätningar och eventuella åtgärder kan vara mycket kostsamma och till och med överstiga värmepumpens inköpsvärde.