Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandskydd i byggprocessen

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att fungera som sakkunnig åt kommunens byggnadsnämnd i brandskyddsfrågor. Vi bistår byggnadsnämnden med granskning av brandskyddsdokumentationer och andra handlingar i syfte att säkerställa att byggnader har ett acceptabelt brandskydd.

Vid granskning av brandskyddsdokumentationer görs först och främst en värdering om brandskyddsprojektörens kompetens är tillräcklig i förhållande till projektets krav på brandskydd. Vidare görs även en bedömning av hur väl det projekterade brandskyddet möter dagens krav.

Räddningstjänsten har ingen beslutande roll i byggprocessen, däremot ger vi råd och rekommendationer till byggnadsnämnden och byggherren.