Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur gör jag med min döda häst?

Förr eller senare kommer den dagen då din häst inte längre kan leva vidare. Det vanligaste sättet att omhänderta en avlivad häst är genom destruktion. Det innebär att den döda kroppens energi återvinns.

Svensk Lantbrukstjänst ABlänk till annan webbplats är ett rikstäckande företag som sköter hämtning av döda djur och transporterar dem till en anläggning där de tas om hand. Det kan även finnas andra företag med motsvarande service.

Du kan också låta slakta din häst på ett slakteri. Slakteriet kontrollerar att hästen har ett giltigt hästpass, som visar att hästen inte har någon smittsam sjukdom eller är behandlad med något läkemedel som ger karenstid för slakt. Därefter styckas hästen och köttet tas tillvara för att bli livsmedel.

Kremering är ett annat alternativ om du inte vill att hästen ska bli livsmedel eller användas till energiåtervinning. Vid kremering kan man få tillbaka hästens aska för att spara som minne, sprida eller gräva ner.

Ett annat alternativ är att du gräver ner den döda hästen

Platsen måste godkännas av kommunen, du måste ha ett beslut innan nedgrävningen och du måste följa kommunens anvisningar. Anvisningarna finns till för att minimera risken för olägenhet, till exempel smittspridning, förorening av vatten och liknande.

Generellt sett är det mycket svårt att hitta en lämplig plats i kommunens slättbygd, beroende på befolkningstäthet och påverkan på ytvatten och grundvatten.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift motsvarande 2 timmars handläggning
(2 x 1 107 kr enligt 2020 års taxa) ev. mer om vi måste besöka platsen.

Gör så här:

Fyll ansökningsblanketten som du hittar nedan på denna sida under Relaterad information. Välj en lämplig plats utifrån anvisningarna nedan. Markera den valda platsen på en karta. Skicka din ansökan till miljönämnden. Den valda platsen kontrolleras. Om platsen inte godkänns har du möjlighet att välja en ny innan du får avslag på ansökan. När platsen är godkänd kan du begrava din häst enligt nedgrävningsanvisningarna.

Anvisningar för nedgrävning av död häst i Halmstads kommun:

  • Avståndet till dricksvattentäkter och ytvatten ska vara minst 200 meter för att minimera påverkan på dessa.
  • Avståndet till bostäder ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske i naturområde med särskilt värdefull växtlighet eller i område med fornlämningar.
  • Hästen ska begravas på ett sådant djup att djur inte kan gräva upp den, vilket innebär att hästen bör täckas med minst 1,5 meter jord.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur (sand, grus eller morän och helst tätare material som lera eller silt i botten).
  • Hästen ska begravas minst en meter ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Platsen bör märkas ut, till exempel med en stor sten.

Övrigt

Observera att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom.