Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Invasiva arter

Vad är en invasiv art?

En främmande art är en art som inte hör hemma i vårt land exempelvis prydnadsväxter och sällskapsdjur som har kommit hit med hjälp av oss människor. Om arterna sprids på egen hand i naturen, utanför odlingar, trädgårdar eller inhägnader de som invasiva. En invasiv art hotar biologisk mångfald,  kan skada människors och djurs hälsa eller orsaka ekonomisk skada.

Några välbekanta exempel på sådana arter är jätteloka, signalkräfta och spansk skogssnigel.

Varför är det ett problem?

I dag har 66 växter och djurlänk till annan webbplats förbjudits inom EU, och tolv av dessa arter finns i dag i Sverige.

Arterna på EU:s förbudslista omfattar förbud att till exempel importera, sälja, använda, transportera eller släppa ut arterna naturen. Det är också förbjudet att låta växa, odla och föda upp dessa arter.

Varje markägare ansvarar för bekämpning på sin egen mark.

Det finns även andra arter som kan orsakar problem men som inte omfattas av regelverket kring invasiva arter.

Vilka arter gäller det?

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har samlat information om problemarter som förekommer i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, både över förbjudna EU-arter och andra arter som är ett problem just i Sverige. En del av arterna förekommer i Halland, till exempel parkslide, gul skunkkalla och vresros.

Vad kan jag som privatperson göra?

Rapportera

Har du stött på en invasiv art i naturen? Rapporteralänk till annan webbplats. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids. Om du stöter på en invasiv art i naturen, ta gärna en bild och notera var på kartan du såg den.

Plantera med eftertanke

När du väljer växter till trädgården eller en trädgårdsdamm, var försiktig så att du inte planterar en art som är invasivlänk till annan webbplats. Du riskerar då att få ett problem som består i många år och blir dyrt att bekämpa. Många invasiva växter som orsakar problem har kommit i Sverige som prydnadsväxter och spridits från trädgårdar och odlingar. I takt med att klimatet förändras kan nya arter börja spridas ut i naturen.

Tänk på att

 • Arter sprids lätt utmed vattendrag och kan till exempel bilda växtmattor nedströms en trädgårdsdamm.
 • Undvik att lägga växtavfall från invasiva arter på komposten. Lämna istället avfallet till din lokala återvinningscentral eller bränn upp det, så sprider du inte frön och rotdelar till nya platser.
 • Efter hantering av invasiva arter, rengör redskap och handskar från frön och växtdelar innan du använder dem någon annanstans.
 • Välj inte arter med hög risk att bli invasiva till din trädgård. I riskzonen är arter som är svåra att ta bort eller som lätt sprider sig.

Hantera växtavfall säkert

Att bekämpa invasiva arter i tidigt skede är avgörande för att begränsa spridninglänk till annan webbplats. Många invasiva arter är dock svåra att bekämpa och sprids lätt vid hantering och bekämpning.länk till annan webbplats

Växtavfall från spridningsbenägna invasiva arter måste ske med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är lättspridd, eftersom dess fruk­ter spricker upp explosionsartat vid beröring och frön slungas iväg i genomsnitt fem meter från plantan. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur de tar emot avfall från invasiva arter.

Tänk på att

 • Tidig upptäckt och åtgärd direkt är bästa sättet att lyckas bekämpa invasiva arter.
 • De flesta invasiva arter bekämpas med bäst effekt före blomning och innan fröspridning.
 • Under transport och hantering av växterna är risken för spridning som störst. Var noggrann och se till att varken frön eller växtdelar kan komma ut i naturen under transporten. Slutna kärl eller säckar är lämpligast. Transportera inte växter eller jord oinpackat på en öppen släpkärra.
 • Lägg inte invasiva arter på komposten, varken hemma eller på återvinningscentraler.
 • Töm inte ut akvarieväxter i sjöar, dammar eller vattendrag.
 • Lämna inte kvar jordmassor med växtdelar och frön på platsen när du bekämpat ett växtbestånd. Frön från t.ex. blomsterlupin kan ligga i jorden i tiotals år och sedan ta fart och gro.
 • Är du osäker på om jord eller växtavfall innehåller rester av invasiva arter?Lämna det då till återvinningscentralen som växtavfall från invasiva arter.
 • Om du inte kan lämna växtavfall från invasiva arter till din lokala återvinningscentral, bör avfallet förbrännas. Minimera transport och hantering.