Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

LONA-projekt invasiva arter

Kustkommunerna i Halland har startat ett projekt kring invasiva växtarter i samarbete med Hallands Botaniska Förening och Hylte kommun. Målet är att ta fram en strategi för hantering och bekämpning av invasiva arter. Både EU-arter och andra invasiva problemarter regionalt och lokalt ingår i strategin.

Projektet har som mål att identifiera vilka främmande arter som är aktuella för Halland med fokus på kärlväxter. Strategin ska innehålla artbeskrivningar, redovisning av möjliga bekämpnings­metoder inklusive kostnadsuppskattningar, samt kartläggning av arternas utbredning i länet.

Strategin är tänkt att utgöra ett kunskaps- och beslutsunderlag för hur utpekade invasiva arter bör hanteras och bidra till samsyn och lika hantering av arterna i Halland. LONA-projektet pågår under åren 2018–2020.

Arter som ingår i strategin:

 • Parkslide och jätteslide
 • Bergtall
 • Skunkkalla
 • Grönpil och knäckepil
 • Jätteloka
 • Häckberberis
 • Jättebalsamin
 • Kotula
 • Kabomba
 • Rödek
 • Blomsterlupin
 • Snöbär
 • Kanadensiskt gullris
 • Tysklönn/sykomorlönn
 • Smal vattenpest
 • Sidenört
 • Vattenpest
 • Vresros
 • Sjögull
 • Armeniskt björnbär
 • Sydfyrling

Kommunerna efterlyser rapporter om förekomster av arterna i Halland! Informationen behövs för att bedöma förekomstplatser, spridning och prioritera åtgärder. Alla tips är välkomna.

Rapportera förekomst av invasiva arterlänk till annan webbplats