Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Naturvårdsprojekt

Alets naturreservat

Aleskogen och intilliggande öppna sandmarker är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde mycket nära Halmstads centrum. Sedan gammalt är området också känt för sitt rika fågelliv. 2017 påbörjades arbetet med att bilda naturreservat för att skydda detta värdefulla område. Reservatet beräknas vara klart sommaren 2020.

Aktuella handlingar

Alets samrådsversionPDF

Skötselplan, samrådsversionPDF

Biologiska inventeringar i Alet i Halmstad, Fåglar-insekter-kärlväxter-svampar, Naturcentrum AB, 2015PDF

LONA-projekt

Kommunen driver, själva och i samarbete med ideella organisationer, olika lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. LONA-projekt finansieras till 50% av statliga medel från Naturvårdsverket. I kommunen pågår 7 st LONA-projekt:

  • Halmstads Ornitologiska Förening driver projektet ”Strandliv”. Restaurering av häckningsmiljöer för fåglar vid Påarp och på Skäret och ökad information till besökande i området.
  • Solvarm sand-restaureringsåtgärder i Alets blivande naturreservat.
  • Natur- och rekreationsåtgärder längs Suseån i Getinge i samband med anläggande av skydd mot översvämningar.
  • Ny skötselplan för Galgberget tas fram.
  • Stråk för biologisk mångfald i staden drivs av Teknik och fritidsförvaltningen.
  • En skogs- och örtaträdgård anläggs på Gården Ön
  • En Strategi mot invasiva arter i Halland tas fram