Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Djurhållning - anmälan eller tillstånd?

Lantbruk

Ett lantbruk med mer än 100 och upp till 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en C-verksamhet. För att driva en sådan verksamhet krävs att man lämnar en anmälan till miljönämnden.

För djurhållning med mer än 400 djurenheter (200 djurenheter när fjäderfä och svin hålls på samma företag), så kallad B-verksamhet, krävs tillstånd. Ansökan görs hos länsstyrelsen.

Djurhållning inom detaljplanelagt område​

Om du bor inom detaljplanelagt område och vill hålla häst på din fastighet måste du ha tillstånd från miljönämnden. Undantag gäller för hästhållning inom områden som är detaljplanelagda för hållande av häst. Ansökan om tillstånd görs hos miljönämnden.