Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Viltvård och skyddsjakt

Kommunens viltvård går i huvudsak ut på att hålla kommunens naturparker i ett sådant skick att de blir ett naturligt tillhåll för stadens vilda djur. Vid stränga och snörika vintrar sker även stödutfodring av framför allt fåglar på ett antal ställen runt om i kommunen.

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för och bedriver skyddsjakt i de fall där det bedöms nödvändigt. Skyddsjakt bedrivs för att förebygga skador av vilt och regleras i jaktlagen. I kommunen finns det ca 20 personer som har rätt att skjuta skadedjur eller andra djur som vållar skada eller ohälsa.

Många företag anlitar skyddsjägare vilka har sitt skyddsjaktsområde endast inom det anlitande företagets fastighet. Dessa skyddsjägare kan då inte själva utan tillåtelse från ansvarig för skyddsjakten inom Halmstads kommun anlitas av andra fastighetsägare. Detta står på deras skottlossningstillstånd som är utfärdat av polismyndigheten.