Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kartor och mättjänster

Från kommunens kartdatabas, primärkartan, kan du få olika typer av kartprodukter. Du kan få dem i pappersform eller som ett digitalt dokument.

Beställ digital kartfil.länk till annan webbplats

Debitering sker enligt taxa som antagits av byggnadsnämnden.

Mätning sker i samband med upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta, vid utstakning, i samband med fastighetsbildning och vid underhåll av primärkarta och stomnät. All mätinformation samlas i kommunens egen kartdatabas, primärkartan, som fortlöpande underhålls och som utgör underlag för den kommunala planeringen.

Karta för bygglov

Beställ nybyggnadskarta om du ska söka bygglov..