Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lantmäteri

Om du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går ska du kontakta lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun.

Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning. Du kan se vad det kostar i Lantmäteriets prislista.

Gränsutvisning

Om du inte vet var din fastighetsgräns går, kan vi hjälpa dig med detta.

Fastighetsutredning

Utredning av samfälligheter, rättigheter med mera som gäller för en eller flera fastigheter.

Markägarförteckning

Förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett område.

Adressättning

När en fastighet bildats får den en adress genom ett separat adressättnings- förfarande.

Service enligt ovan erbjuds i uppdragsform och är således inte kostnadsfri. Adressättning är kostnadsfri.

Lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun är en självständig myndighet som kan hjälpa dig med att bland annat bilda och ändra fastigheter. Detta sker genom en lantmäteriförrättning. Vi genomför alla typer av förrättningar inom Halmstads kommun.

Handläggningstiden för normala fastighetsbildningsärenden är för närvarande 6-8 månader.

En lantmäteriförrättning innebär att fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring ägande och förvaltning av gemensamma anläggningar. Det är också möjligt att bilda och ändra rättigheter och att bestämma oklara gränser.

Om du har ett pågående ärende hos oss når du säkrast din handläggare under telefontiden. Du som har allmänna förfrågningar om till exempel en fastighets delbarhet, kan ringa och tala med någon av våra handläggare. Du kan också lämna ett meddelande så ringer vi upp.

Postadress:

Lantmäterimyndigheten  Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad