Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för livsmedelskontroll

Bygg- och miljöförvaltningen utövar den direkta kontrollen över livsmedelsverksamheter i kommunen. Ett fåtal större industrier med chark- och mejeritillverkning ligger under Livsmedelsverkets kontrollansvar.

Delar av verksamheten och kontrollen finansieras med avgifter.PDF

Avgifterna är beslutade i kommunfullmäktige och justeras efter konsumentprisindex.

 • Den som anmäler registrering av en livsmedelsanläggning ska betala avgift för en timme enligt timavgiften för registrering som är 1 110 kr (2020).
 • För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften som är 1 332 kr för år 2020.
 • Om påvisande av bristande efterlevnad medför extra offentlig kontroll, utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid med timavgiften 1 110 kr (2020). 

Det som ingår i tillsynsavgiften är bland annat:

 • Registrering och komplettering av ärende
 • Inläsning och förberedelser av ärende
 • Kontroll av verksamheter
 • Rapportskrivning
 • Samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsynsmyndigheter och med verksamheter
 • Befogade klagomålsärenden
 • Provtagnings- och analyskostnader 
 • Kontakter med sakkunniga, t ex jurister
 • Förelägganden, förbud och åtalsanmälan
 • Transporttid