Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Egenkontroll inom livsmedelsbranschen

Du som är livsmedelsföretagare är ansvarig för att maten du säljer eller serverar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha ett system för att kontrollera din verksamhet. Det kallas egenkontroll.

Ta reda på riskerna

Egenkontrollen ska vara anpassad ​efter de risker som kan finnas i just din verksamhet. Exempel på risker är omärkta allergiframkallande ämnen, eller bakterier som växer och bildar gifter i maten. När du känner till i vilka situationer risker kan uppstå kan du ta fram arbetsmetoder - rutiner - för att förebygga att riskerna inträffar.

Gör ett egenkontrollprogram

För att få egenkontrollen att fungera i praktiken bör du skriva ner rutinerna i ett egenkontrollprogram. Det kan exempelvis röra sig om rutiner för personalens hygien, kontroll av kyl- och frystemperaturer, märkning, städning och rengöring, samt planer för utbildning och lokalunderhåll.

Du bör också ha ett system för att kunna dokumentera att verksamheten drivs enligt rutinerna och att eventuella brister åtgärdas.

Nedan finns material som kan vara till din hjälp när du ska göra ett egenkontrollprogram. Om några av kontrollområdena inte är aktuella för din verksamhet behöver de naturligtvis inte tas med.

 
Kontrollområden
  1.  Infrastruktur, lokaler och utrustning (även fordon)Word 
  2. Råvaror och förpackningsmaterialWord
  3. Säker hantering, lagring och transportWord
  4. Hantering och förvaring av avfallWord
  5. SkadedjursbekämpningWord
  6. Rengöring och desinfektionWord
  7. VattenkvalitetWord
  8. TemperaturWord
  9. Personlig hygienWord
 10. UtbildningWord
 11. HACCP-baserade förfarandenWord
 12. InformationWord
 13. SpårbarhetWord
 14. Mikrobiologiska kriterierWord
 15. Övrigt Word

Journalblad
Avvikelserapport och korrigerande åtgärderWord
Personlig hygienWord
UtbildningsplanWord
UnderhållsplanWord
RengöringsprogramWord
Vecko-checklistaWord
InternrevisionWord