Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fettavskiljare i livsmedelslokaler

Många verksamheter riskerar att släppa ut en större mängd fett i avloppet än vad ledningarna är dimensionerade för. Har du en sådan verksamhet kan du behöva installera en fettavskiljare för att inte orsaka stopp i avloppet. Kontakta Laholmsbuktens VA om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Installation och placering

Innan du installerar en fettavskiljare ska du lämna en bygganmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Den fettavskiljare du väljer ska vara typgodkänd och dimensionerad enligt Europanorm 1825 (EN 1825). Fettavskiljaren bör placeras väl avskilt från utrymmen där livsmedel förvaras och hanteras. Tänk också på att det ska vara möjligt att tömma avskiljaren utan att passera utrymmen där man hanterar livsmedel.

Varför behövs fettavskiljare?​

I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett fastnar i rör och ledningar och till slut orsakar igensättning. Det kan leda till källaröversvämningar och att avloppsvatten släpps ut orenat i sjöar och vattendrag.

Enligt  ABVA 12 (Allmänna bestämmelser för användning av Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) får större mängder fett inte tillföras ledningsnätet, eftersom det är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten av hushållskaraktär.