Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lagar och regler inom livsmedelsbranschen

Livsmedelslagstiftningen finns till för att skydda konsumenterna och deras rätt att göra egna val när de handlar, hanterar och äter mat av olika slag. Den övergripande lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Som komplement till de EG-förordningar som lagstiftningen bygger på finns i Sverige flera nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Riktlinjer i lagstiftningen

Lagstiftningen gäller hela livsmedelskedjan från råvaror till färdiga livsmedel. Varje företag ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten och som kan påverka livsmedlen. Livsmedelsföretagaren har hela ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och kan spåras bakåt och framåt i hanteringen.

Lagstiftningen omfattar bland annat:

  • Registrering av livsmedelsanläggningar - Offentlig kontroll - Avgifter
  • Personalhygien - Hantering
  • Märkning - Spårbarhet
  • Egenkontroll - Temperaturkontroll - HACCP

Några exempel på regeldokument:

EG-förordning 178/2002 – allmänna reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

EU-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 852/2004 – om livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 853/2004 – om tillverkning av animaliska livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EG-förordning 882/2004 – om offentlig kontrolllänk till annan webbplats

Livsmedelslagen (2006:804)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsförordningen (2006:813)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (2001:30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster