Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Matmäklare

Med matmäklarePDF menas ett företag som köper och säljer livsmedel utan att ha någon egen fysisk hantering av varorna. Observera att ordet "livsmedel" inkluderar allt som man äter och dricker, alltså även vin, kosttillskott och godis.

Livsmedelsanläggning

Om du driver en sådan verksamhet ska den vara registrerad som en livsmedelsanläggning, även om det inte finns några utrymmen där livsmedel hanteras. Livsmedelsanläggningen är den plats varifrån du köper och säljer varorna. Den kan till exempel vara i din bostad, om det är därifrån du driver företaget.

Du registrerar dig i den kommun där kontoret ligger. Ange alltid i din anmälan om du importerar livsmedel.

Import

Importerar eller exporterar du livsmedel? Då ska din verksamhet som regel uppfylla samma krav på hygien, märkning och godkännande eller registrering som andra livsmedelsverksamheter. Importerade livsmedel ska alltid vara märkta på svenska och kunna spåras framåt och bakåt i livsmedelskedjan.

Märkning och spårbarhet

Märkningen ska vara tydlig och sanningsenlig. Konsumenten ska kunna göra medvetna val, vill vi exempelvis köpa svenskt nötkött ska vi också kunna vara säkra på att köttet kommer från djur som fötts, uppfötts och slaktats i Sverige.

Livsmedel ska genom märkning och dokument, till exempel följesedlar, kunna gå att spåra framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Det betyder att den som ansvarar för ett livsmedel ska veta varifrån en råvara eller ett färdigköpt livsmedel kommer och hur det har sålts eller transporterats vidare.

Egenkontroll

Du som har en livsmedelanläggning ska kon­trollera att du följer regler i livsmedelslag­stiftningen. Du ska ha ett system för egenkontroll. Det betyder att du ska ha rutiner för att löpande kontrollera att dina livsmedel är säkra att äta, rätt märkta och uppfyller alla lagar och regler. Du ska också känna till de risker som finns i din verksamhet.