Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sanktionsavgifter

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen infördes.

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är godkänd eller registerad?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Exakt hur stor avgiften blir beror på verksamhetens omsättning (en procent av årsomsättningen). För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Vad händer om man ändrar en verksamhet utan att anmäla detta?

Anmäler du inte en förändring som gör att organisationsnumret ändras riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor beroende på verksamhetens omsättning (en halv procent av årsomsättningen). För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Vad händer om man har brister i sin journalföring?

I de fall då livsmedelsföretagaren inte har fört korrekta journaler över sin användning av växtskyddsmedel och biocider ska sanktionsavgiften bestämmas till ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen. Avgiften blir dock som lägst 2 000 kronor och som högst 25 000 kronor oavsett årsomsättningen.

Om staten, en kommun eller ett landsting inte fört korrekta journaler över sin användning av växtskyddsmedel och biocider, ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp på 10 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift

Enligt 30 a § livsmedelslagen jämte 39 c-e §§ livsmedelsförordningen är kontrollmyndigheter skyldiga att ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall. Situationer som omfattas är bristande registrering och journalföring enligt ovan samt brister när det gäller krav på dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk.

Enligt 39 f-g §§ livsmedelsförordningen ska sanktionsavgift även tas ut om avgift redan beslutats för en överträdelse, men den avgiftsskyldige inte upphört med överträdelsen, samt i de fall då en överträdelse upprepas inom ett år från beslut om avgift.

Vid beslut om sanktionsavgifter ska myndigheten inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen kan betraktas som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att konstatera att överträdelsen faktiskt skett.