Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljö-störande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Miljöförvaltningen har också tillsyn över hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, men också över skolor, förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar.

I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål.

Avgifter

Bygg- och miljöförvaltningen tar betalt för det arbete som utförs i samband med ansökningar, anmälningar och tillsyn enligt en taxa som beslutats av kommun-fullmäktige. Kostnaden för bygg- och miljöförvaltningens tillsynsarbete enligt miljöbalken är för närvarande (2020) 1 107 kr per timme. 

För dig som driver en verksamhet innebär taxan att du får betala antingen en årlig avgift eller timavgift för tillsynen. Ju större tillsynsbehovet bedöms vara, desto högre är avgiften. 

Det kostar givetvis ingenting att kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.