Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Anmälan om spridning av vissa biocidprodukter (Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:3)

Vilka produkter omfattas

Föreskrifterna gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter som omfattas av produkttyp 8 (Träskyddsmedel) och som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 142 (Rodenticider) eller 183 (Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur).

När ska anmälan göras (4 kap. 1 §)

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med att spridningen påbörjas informera om bekämpningen.
Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde
till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen
underrätta den kommunala nämnden om bekämpningen.

Vad en underrättelse ska innehålla anges i formuläret nedan:
Frågor med * är obligatoriska.


Kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter

Kontaktuppgifter till företag/ organisation * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till företag/ organisation