Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa. Intyget ska förnyas varje halvår.

För förnyande av saneringsintyg för fartyg som befinner sig i Halmstad ska bygg- och miljöförvaltningen kontaktas. För att kunna förbereda inspektionen på fartyget vill bygg- och miljöförvaltningen att ni skickar in nedanstående uppgifter minst två arbetsdagar innan inspektionen ska ske. En handläggare ringer sedan upp er för att boka tid för inspektionen. Inspektionen på fartyget är förenat med en tillsynsavgift.PDF

Frågor med * är obligatoriska.

Vilket/vilka språk kan inspektionen utföras på? * (obligatorisk)Om lasten innebär några speciella risker (t.ex brandfarligt, risk för syrebrist eller hygieniska risker) * (obligatorisk)
Om lasten innebär några speciella risker (t.ex brandfarligt, risk för syrebrist eller hygieniska risker)Finns det någon som är sjuk ombord?  * (obligatorisk)
Finns det någon som är sjuk ombord?


Om Ja, har de tagit kontakt med läkare?
Om Ja, har de tagit kontakt med läkare?


Hanteras några kemiska eller radioaktiva ämnen ombord? * (obligatorisk)
Hanteras några kemiska eller radioaktiva ämnen ombord?Kan myndigheten ha med kamera och mobiltelefon vid besöket? * (obligatorisk)
Kan myndigheten ha med kamera och mobiltelefon vid besöket?