Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen PFAS i Trönninge-brunnar - okej att använda vattnet

I mitten av september presenterade länsstyrelsen en undersökningsrapport som visade att grundvatten och ytvatten i delar av Kistinge industriområde är förorenat med högfluorerade ämnen (PFAS). Halmstads kommun har nu låtit analysera vatten från tre brunnar i norra Trönninge. I den ena brunnen kunde inga PFAS påvisas. I de andra två brunnarna kunde PFAS påvisas men i mycket låga halter, nära detektionsgränsen.

- Vi avråder därför inte längre från att använda brunnsvatten i norra Trönninge men det är fortfarande angeläget att närmare utreda ursprung och utbredning av föroreningarna i Kistinge. Det behöver göras en risk­bedömning för människors hälsa och miljön, och behovet av åtgärder ska utredas, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstads kommun.

Låga uppmätta halter

Det förorenade ytvattnet rinner förbi Trönninge, i Kistingebäcken och Trönningeån. Det befarades att även grundvattnet i norra Trönninge kunde vara förorenat. Halmstads kommun drar slutsatsen att grundvattenföroreningen i Kistinge industriområde inte når fram till Trönninge, åtminstone inte i sådan omfattning att det utgör någon risk att använda brunnsvatten. Eventuellt kan det finnas en påverkan i ytliga marklager men det är mycket osäkert eftersom uppmätta halter är så låga.

Avrådan från användning av vatten Trönningeån och Kistingebäcken samt att äta fisk fångad i dessa vattendrag kvarstår.