Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bygglov för paviljonger vid Furulundsskolan

De paviljonger som ska sättas upp för högstadieelever på Furulundsskolan får nu bygglov. I det tidsbegränsade bygglovet finns även ett bullerplank med. Paviljongerna väntas vara på plats lagom till höstlovet eftersom marken först måste iordningställas.

Furulundsskolan är trångbodd och årskurs 7-9 behöver tillfälligt flyttas, innan en utbyggnad av skolan kan bli klar. Bygglovet är tidsbegränsat till tio år, men målet är att paviljonglösningen ska vara bortbyggd långt tidigare. Inom fyra år beräknas en permanent tillbyggnad finnas på plats.

- Vi har informerat vårdnadshavarna om att paviljongerna troligen inte kommer att vara på plats till skolstart. Vårt mål är att både elever och personal ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, trots bristen på lokaler, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Paviljongerna ställs på gräsytan bakom fotbollsplanen och ett bullerplank byggs mot järnvägen. Planen är att eleverna i början av terminen delar sin tid mellan Furulundsskolan och tillfälliga lokaler i Örjanskolans annex, innan de under hösten kan flytta tillbaka till Furulundsskolan.

- Byggnadsnämnden ger ett bygglov trots att bullerutredningen visar på förhöjda ljudnivåer på delar av skolgården i förhållande till de riktvärden som finns. Det beror på att det handlar om ett tillfälligt lov och vi har ett stort behov av skollokaler när Halmstad växer, säger Ingegerd Persson, tf förvaltningschef på byggnadskontoret.

Samverkansgrupp

Den grupp inom kommunen som samverkat för att lösa behovet av lokaler till förskolan har nu även skollokaler som prioritet. Gruppen leds av Hans Ekberg och består av representanter från samhällsbyggnadskontoret, byggnadskontoret, fastighetskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen, miljöförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen.