Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Detaljplaner i Halmstads kommun

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.

Pågående detaljplaner

Gällande detaljplaner

I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) med huvudsyftet att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Läs mer om planprocessen här.