Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Det här gör kommunen

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Det sker bland annat genom översiktsplaner och detaljplaner.

Detaljplaner

Pågående detaljplaner och lagakraftvunna planer hittar du här.

Översiktsplanering

Översiktsplanering visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden.

Projektkatalogen

Projektkatalogen är en lista över pågående samhällsbyggnadsprojekt.

Utvecklingsprogram

Halmstads kommun satsar på att centrum och samhällen även utanför stadskärnan ska må bra och utvecklas. Sammanlagt pågår sju projekt i Halmstads kommun och de är Framtid Oskarström, Framtid Getinge, Stadens hjärta (Halmstads centrum) Framtid Vallås, Framtid Simlångsdalen, Framtid Trönninge, Framtid Harplinge och Framtid Kvibille.

Nätverket för lokal demokrati

Samhällsbyggnadskontoret leder nätverket för lokal demokrati där samhällsföreningar och liknande intresseföreningar deltar. Nätverket träffas fyra gånger per år för att utveckla den lokala demokratin.

Österskans

Inom de närmsta åren kommer Österskans att få en förändrad användning.

Tullkammarkajen

Nya Tullkammarkajen tar form.