Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

För dig som invånare/företagare

Här hittar du mer information och länkar om att söka planbesked, arrendera eller köpa mark av Halmstads kommun.

Planbesked

Vill du söka planbesked i Halmstad?

Information och blankett finns här.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Den 1 januari 2015 skedde ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) med huvudsyftet att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Läs mer om planprocessen här.

Läs mer om pågående detaljplaner här.


Arrende

Här kan du läsa mer om arrende.


Markanvisning för bostäder

Här finns mer information om markanvisning för bostäder.öppnas i nytt fönster


Tomt- och småhuskö

Här kan du få mer information om kommunens tomt- och småhuskö och anmäla dig till kommunens tomt- och småhuskö.

 

Tomträtt

Här finns mer information om tomträtt.


Verksamhetsmark

Här finns mer information om mark för företag/företagare.