Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Markanvisningstävling för hotell på Österskans avgjord

Bild: White arkitekter

Det är dags för "Nya sammanhang" på Österskans i centrala Halmstad. Så heter det bidrag som vann markanvisningstävlingen och därmed ska bidra till att förvandla Österskans till en kulturell knutpunkt vid Nissan. Vinnarna föreslår att det ska byggas ett 16 våningar högt hotell, som bland annat innehåller saluhall, restaurang, och en skybar med havsutsikt i topp.

Utgångspunkten för tävlingen var att få fram ett förslag på hotellbyggnad med restaurang, konferens och en saluhall i anslutning till en ny offentlig inbjudande plats. Sju intresseanmälningar kom in och tre av dessa fick i nästa steg chansen att utveckla sina koncept. På tisdagen beslutade juryn att bidraget från Serneke, Fem Hjärtan, White arkitekter och Winn Hotel Group är det som bäst passar vid Österskans i Halmstad.

Det vinnande bidraget innehåller även en vision för utformning av den allmänna platsen runt hotellet. De föreslår bland annat ett trädäck och en bastu vid Nissan. Det är kommunen som ansvarar för utformningen av de allmänna ytorna och kommer att bearbeta förslagen i den fortsatta processen.

Den projektgrupp som arbetat med bedömning av bidragen tycker att byggnadens väl valda placering och tydligt utmejslade gestaltning erbjuder boende, besökande och allmänheten nya lockande möjligheter att tillvarata vattnets möjligheter.

Enligt förslaget byggs hotellet till stor del där väg och cykelbana går idag. Aspekter som hållbarhet och översvämningsrisk är beaktade och förslaget är anpassat för att möta framtida risknivåer vid extremväder. Det är en liten del av Picassoparken som tas i anspråk, men ytan framför hotellet ska även fortsättningsvis vara del av den allmänna parken.

Mycket arbete återstår innan förslaget kan bli verklighet. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan. I planen och den efterföljande bygglovsprocessen slås bland annat ramarna för antalet våningsplan och slutlig gestaltning av byggnaden fast. Det som finns framme nu är alltså en vision.

Bidrag i tävlingen

Tre deltagande team har fått utveckla sina idéer. Bidragen har bedömts av en projektgrupp, som lämnat underlag till juryn för beslut.

Projektgruppens bedömningarPDF

Juryns motivering

Med en väl vald placering och ett tydligt förslag på gestaltning så knyter det vinnande bidraget ihop omgivningarna och bidrar till att vända staden mot Nissan.

Juryn består av

  • Jenny Axelsson (C), ordf. kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) 
  • Carl-Johan Berthilsson (M), 1:a v ordf. KSU
  • Bertil Andersson (S), 2:a v ordf. KSU
  • Rose-Marie Edlund (S), ledamot KSU
  • Ola Nilsson (MP), ledamot KSU
  • Tony Stané (S), ledamot KSU
  • Anna-Lena Cumtell (KD), ledamot KSU
  • Kjell Helgesson (C), ordf. byggnadsnämnden
  • Anna-Karin Malmkvist (S), v ordf byggnadsnämnden