Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturstråk Nissan

Kommunstyrelsen godkände den 10 januari 2017 rapporten Kulturstråk Nissan. Rapporten som har tagits fram av kulturförvaltningen i bred samverkan med övriga berörda förvaltningar i kommunen lyfter fram 17 olika åtgärdsförslag på hur kulturen kan användas för att göra området längs Nissan i Halmstad mer levande och tillgängligt. Åtgärderna bygger på ett stort underlag av synpunkter och idéer som har samlats in från Halmstadbor och besökare under senvåren och sommaren 2016.

Ladda ner hela rapporten om Kulturstråk NissanPDF

Bilaga 1 - Idéer och tankar om Kulturstråk Nissan från invånare, besökare, politiker och tjänstemänPDF

Bilaga 2 - Idéer och tankar från Harp Art Lab från Ljud vid NissanPDF

Bilaga 3 - Idéer och tankar från Hallands KonstmuseumPDF

Halmstads kommun har utrett hur ett sammanhängande kulturstråk ska kunna utvecklas längs Nissan. Stråket går från hamnen i söder till Slottsmöllan i norr. Med båda sidor av Nissan inräknade blir det en slinga på drygt åtta kilometer av väldigt skiftande karaktär. Arbetet med Kulturstråk Nissan ska också ses som ett pilotprojekt för hur kulturfrågor kan föras in i samhällsbyggnadsprocessen

De förslag som har presenterats för kommunstyrelsen bygger på synpunkter och idéer från Halmstadbor och besökare. Förslagen handlar om hur befintliga mötesplatser kan lyftas fram, hur nya kan skapas och hur hela stråket kan bindas samman.

– Det har varit ett väldigt spännande arbete säger Lena Engström, projektledare på kulturförvaltningen. Det har varit intressant att få ta del av hur Halmstadborna använder området idag, hur man upplever det och vilka idéer man har. Nissanstråket har ju fantastiska möjligheter och vi tror att med kulturens hjälp kan området bli ännu mer levande och använt.

Det är kommunstyrelsen som har gett kulturförvaltningen uppdraget att utreda Kulturstråk Nissan. 2014 hade kommunstyrelsen kultur som tema för sitt arbete och då konstaterades att framsynta städer har låtit konsten och kulturen ta plats, vilket ger många positiva effekter. Det kan handla om att binda samman en stad, att ge människor möjlighet att mötas och att inse värdet av att integrera mjuka värden i samhällsplaneringen.

– Jag har inte jobbat med kulturfrågor i samhällsplaneringen på det här sättet innan, så det har varit både lärorikt och spännande. Resultatet blir en språngbräda in i hur vi kan jobba nära kulturen i framtida samhällsbyggnadsprojekt, säger Martina Pihl Fritsi, planarktitekt på
samhällsbyggnadskontoret.

Åtta korta fakta om Kulturstråk Nissan

  • Stråket går från hamnen i söder till Slottsmöllan i norr.
  • Med båda sidor om Nissan inräknade blir sträckan cirka åtta kilometer
  • Kulturstråk Nissan är en utredning som ger konkreta förslag på hur befintliga mötesplatser kan lyftas fram, hur nya mötesplatser kan skapas och hur hela stråket kan bindas samman.
  • Förslagen bygger på förslag och idéer från invånare och besökare.
  • Under sommaren 2016 har åsikter samlats in med hjälp av en interaktiv karta där Halmstadbor och besökare har kunnat beskriva platser som de tycker om och platser där de har förslag på utvecklingsmöjligheter. Personal från Halmstads kommun har dessutom aktivt sökt upp folk längs stråket. Du kan själv se vad andra har skrivit via vår kartalänk till annan webbplats.
  • Kulturstråk Nissan ses som ett första steg till att göra kulturfrågor till en naturlig del av framtida samhällsbyggnadsprojekt i Halmstad.