Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktplaner visar hur den tänkta mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden. I översiktsplanen vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande.

Framtidsplan 2030 - gällande översiktsplan

Fram tills att en ny översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige gäller Framtidsplan 2030 tillsammans med framtagen aktualitetsöversyn. Läs mer om framtidsplan 2030 här.

Framtidsplan 2050 - förslag till ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan?