Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad

Halmstads kommun växer och för att skapa möjligheter för en hållbar samhällsutveckling även utanför staden beslutade Kommunstyrelsen 2018-09-11 att en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad ska tas fram. Planen innefattar orterna Haverdal, Steninge, Getinge, Harplinge och Kvibille med omgivning.

Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad på längre sikt. Detta sker genom att studera möjligheter hållbart resande genom ett nytt stationsläge och samtidigt undersöka och ge förslag på hur bebyggelseutveckling, samhällsservice, arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas i de norra delarna av Halmstads kommun.

Vad händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen har arbetats in i översiktsplanen, Framtidsplan 2050, och ingår nu i denna.

Samråd har skett mellan den 5 november 2020 och den 11 januari 2021. Vi kommer nu att sammanställa alla inkomna synpunkter och arbeta om planförslaget.

Läs mer på Framtidsplan 2050 här.

Tidig invånardialog

Som underlag för planförslaget hölls en tidig invånardialog i form av en webbenkät under februari 2019. Syftet med webbenkäten var att bredda kommunens kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet med att utforma ett förslag till framtida utveckling av området. Totalt kom det in ca 570 svar på webbenkäten. Läs sammanställningen från webbenkäten under ”Relaterad information.”

Under november 2019 hölls två dialogmöten i Haverdal och i Getinge då invånare fick komma och diskutera och lämna synpunkter på den långsiktiga utvecklingen i området. Syftet var att kommunen skulle få in synpunkter och inspel innan man kommit fram med ett färdigt planförslag. Det skissförslag som utgjorde utgångspunkt under dialogmötena grundade sig på den framtagna strukturbilden för området. Det var välbesökta möten, cirka 70 personer kom till mötet i Haverdal och 30 kom till mötet i Getinge. Ett stort engagemang och många kloka synpunkter kom fram under de båda mötena. Resultatet ger kommunen ett bra underlag inför fortsatt arbete att utforma ett planförslag för området.

Här kan du läsa sammanställningen från dialogmötena.PDF

Hur går arbetet till?

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen.

Arbetet sker i samråd med andra aktörer såsom Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken och Falkenbergs kommun med flera.