Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ritningar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden.

Här finns mer information om de vanligaste ritningarna och handlingarna som du kan behöva skicka in:

  • Planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara i skala 1:100.
  • Situationsplanen ska visa hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.
  • Sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Skalan ska vara 1:100.
  • Fasadritningar ska visa byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Skalan ska vara 1:100.
  • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad så ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Läs mer om hur du beställer den. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att ritningarna är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått är korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på ritningarna:

  • information om vad som finns på ritningen
  • fastighetsbeteckning
  • skala
  • ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
  • datum så att olika versioner kan skiljas från varandra